Ampe kìm đo AC-DC Hioki 3285-20

  • Đầu ra tương tự cho mức đo dòng điện, dạng sóng điện hoặc mức đo tần số
  • Chức năng giữ đỉnh hiển thị giá trị đỉnh đỉnh lên đến 2840 A
  • Chế độ AC + DC cho phép đo giá trị RMS của dạng sóng chỉnh lưu sóng toàn hoặc nửa sóng