Ampe kìm AC Hioki 3280-70F

  • AC Clamp Meter với CT6280 AC
  • Đo thành phần dạng sóng cơ bản bằng phương pháp đã sửa chữa trung bình
  • Nhiệt độ hoạt động mở rộng -25 ° C đến 65 ° C
  • Kết nối cảm biến linh hoạt CT6280 để đo lên đến 4199 A bằng dây dày hoặc ghép nối
  • Thả thiết kế bằng chứng chịu được giảm từ độ cao 1 mét