Ampe kìm Amprobe ACD-10 TRMS-Plus

  • Đo dòng AC/DC 600A/600V
  • Công nghệ True RMS
  • Đo điện dung, tần số
  • Bảo vệ quá áp