Ampe kìm Amprobe ACD-14 Plus

  • True RMS
  • Đo AC/DC 600A/600V
  • Sử dụng như một đồng hồ vạn năng
  • Đo điện dung