Ampe kìm Amprobe ACD-14 TRMS Plus

  • Đo AC/DC 600A/600V
  • True RMS đo chính xác sóng nhiễu.
  • Đo điện dung, nhiệt độ
  • Âm báo Buzzer

 

Danh mục: