Ampe kìm Amprobe ACD-15 TRMS-PRO

  • Đo chính xác với True RMS
  • Đo dòng lên tới 2000A
  • Đo điện dung, điện áp AC/DC 600V