Ampe kìm Amprobe ACD-16 (ghi dữ liệu)

  • True RMS đo dòng nhiễu
  • Ghi dữ liệu đo được
  • Đo AC/DC 600V/1000A