Ampe kìm Amprobe ACD-22SW

  • Đo lường TRMS
  • Đầu xoay 180 độ để xem màn hình hoàn hảo
  • Phát hiện điện áp không tiếp xúc VoltTect nâng cao