Ampe kìm Amprobe ACD-50NAV (AC/DC 1000V/600A)

  • True RMS đo chính xác dòng nhiễu
  • Đo dòng AC/DC 1000V/600A
  • Bộ lọc đầu vào, bộ lọc thông thấp
  • Đo điện dung
  • Tiêu chuẩn an toàn CAT IV 600V / CAT III 1000V