Ampe kìm Amprobe ACD-51NAV

  • True RMS
  • AC/DC 1000V/600A
  • Bộ lọc đầu vào, bộ lọc thông thấp
  • Đo điện dung