Ampe kìm Amprobe AMP-320

  • Đo dòng điện AC 600A, điện áp AC/DC 600V
  • Công nghệ True RMS
  • Bộ lọc thông thấp
  • Đo điện dung, âm cảnh báo