Ampe kìm Amprobe AMP-330

  • True RMS đo sóng méo
  • Cảm biến kẹp 51mm
  • Đo dòng AC/DC 1000A
  • Đo điện dung, bộ lọc thông thấp