Ampe kìm đo điện trở đất Hioki FT6381

• Truyền dữ liệu tới điện thoại Android ™ sử dụng công nghệ không dây Bluetooth®

• Truyền dữ liệu theo thời gian thực, tự động tạo báo cáo trên điện thoại Android ™