Ampe kìm đo AC-DC Hioki CM4373

  • Nhiều chức năng đo lường như dòng điện, điện áp, điện trở, tần số và phát hiện điện áp
  • Đồng thời đo dòng khởi động trong RMS và giá trị đỉnh
  • Bộ phận chịu sát thương (cảm biến hiện tại) cung cấp nhiều năm sử dụng đáng tin cậy hơn.
  • Nhiệt độ hoạt động mở rộng -25 ° C đến 65 ° C