Ampe Kìm đo AC/DC Tenmars TM-3014

  • CAT IV 600V, CAT III 1000V
  • Màn hình hiển thị LCD với độ đọc tối đa là 6600.
  • Dải điện áp AC: 0 đến 750V.
  • Dải AC hiện tại: 0 đến 1200A.
  • Dải điện áp DC: 0 đến 1000V.
  • Dải DC hiện tại: 0 đến 1200A