Ampe kìm đo điện trở đất Fluke 1630-2 FC

Tính năng sản phẩm:

  • Ampe kìm đo điện trở đất không dây cung cấp nhanh chóng, vòng lặp mặt đất trong nhà / ngoài trời và kiểm tra rò rỉ mà không cần lái xe cổ phần
  • Xác định dòng rò AC mà không ngắt kết nối đất khỏi hệ thống tiếp địa
  • Lý tưởng cho khắc phục sự cố hệ thống
  • Gọng kìm có độ mở rộng lớn được căn chỉnh cho phù hợp, ngay cả trong môi trường công nghiệp hàng ngày, trên công việc