Ampe kìm đo dòng rò Hioki CM4003

Ampe kìm hioki cm4003:

  • Đo dòng rò
  • Dòng điện AC lên tới 200.0 A, 6 dải, True RMS
  • Độ chính xác cơ bản: ± 1,0%
  • Dải đo: 0,060 mA đến 200,0 A
  • Dải tần số 15,0 Hz đến 2000 Hz7
Danh mục: