Ampe kìm đo Milliamp Fluke 773

(18 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:

Các tính năng của Fluke 771, 772 và 773: