Ampe kìm Extech 38389

  • Peak Hold nắm bắt các dòng chảy cao điểm
  • Máy phát tiếng bíp liên tục
  • Giữ dữ liệu, Tự động tắt nguồn