Ampe kìm Extech MA160

(57 đánh giá của khách hàng)

  • Đo AC/DC 200A
  • True RMS.
  • Dò điện áp NVC.
  • Chức năng Zero, giữ dữ liệu