Ampe kìm Extech MA640

Tính năng, đặc điểm

  • Thiết bị dò điện áp không tiếp xúc tích hợp với cảnh báo LED
  • Kích thước hàm “1,5” (40mm) cho dây dẫn lên đến 500 CM
  • 6000, màn hình LCD backlit