Ampe kìm Extech PQ2071 (Đo chất lượng điện 3 pha 1000A)

  • Đồng hồ đo điện AC 1000A
  • Đo 1 pha và 3 pha
  • Công suất thực (kW), công suất biểu kiến ​​(kVA), công suất phản kháng (kVAR) và công suất hoạt động (kWh),
  • Hệ số công suất và góc pha