Các phép đo RMS thực và tối ưu hóa làm cho 324 Plus Clamp Meters là công cụ xử lý sự cố chung tốt nhất cho các thợ điện thương mại và dân cư. 324 Plus được thiết kế để xác minh sự hiện diện của dòng tải, điện áp AC và tính liên tục của các mạch, công tắc, cầu chì và danh bạ. Đồng hồ kẹp nhỏ và chắc chắn này lý tưởng cho các phép đo hiện tại lên tới 400 A trong các ngăn cáp chặt chẽ. Mô hình Fluke 324 plus cũng bao gồm khả năng đo nhiệt độ và điện dung.