Ampe kìm Hioki 3288

  • Công nghệ đo chính xác True RMS
  • Dải đo dòng điện AC/DC: 100A/1000A
  • Dải đo điện áp AC/DC: 4 ~ 600V
  • Độ chính xác: 1,5% với dòng điện, 1,3% với điện áp
  • Đo thông mạch với âm báo