Ampe kìm Hioki CM3286-20

Các tính năng chính
  • Đo một pha 600 dòng mã lực và lên đến mức độ hài hòa 20.
  • Active / phản ứng / sức rõ ràng, hệ số công suất, phát hiện pha, tần số, giá trị dạng sóng hài, hoặc giá trị đỉnh sóng
  • kiểm tra đơn giản của dòng ba pha (cân bằng không biến dạng)