Ampe kìm Hioki CM3289 True-RMS, 600V / 1000A

Tính năng, đặc điểm

  • Cảm biến mới được thiết kế lại để kẹp dễ dàng hơn (CM3289)
  • Mở rộng phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -25 ° C đến 65 ° C
  • Model CM3289: Đo ngay cả các thành phần dạng sóng hài bằng cách sử dụng phương pháp True RMS
  • Kết nối cảm biến linh hoạt CT6280 để đo lên đến 4199 A bằng dây dày hoặc ghép nối