Ampe kìm Kyoritsu 2007R True RMS 1000A

• Đọc chính xác với True RMS
600 / 1000A tự động
• Tuổi thọ pin dài