Ampe kìm Kyoritsu 2009R

Hiện thị số True RMS Đường kính kìm kẹp ф : 55mm
Giải đo dòng ACA : 400A/2000A / ±1.3%~±2.3%
Giải đo dòng DCA : 400A/2000A / ±1.3%
Giải đo điện áp ACV : 40/400/750V / ±1.0%~±1.5%