Ampe kìm Kyoritsu 2031

  • Các phép đo chính xác cũng có thể xảy ra ở tần số thấp từ 10Hz trở lên
  • Được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được chứng minh quốc tế như IEC 61010-1, UL3111 và VDE0411
  • Ba hàm trong một đơn vị; đo dòng AC, điện áp AC và điện trở