Ampe kìm Lutron CM-6146 đo dòng AC/DC 1000A

  • Đo dòng AC/DC: 600A, 1000A.
  • Trở kháng: 10M Ohm.
  • Đường kính kìm kẹp: 32mm.
  • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V.
  • Giữ dữ liệu với chức năng DATA HOLD