Ampe kìm Lutron CM-9942G đo dòng AC/DC 1000A

  • Đo dòng AC/DC: 600A, 1000A
  • Trở kháng: 10M Ohm
  • Tiêu chuẩn an toàn: CAT III-600 V
  • Đo tần số: 40 Hz to 1 KHz
  • Tụ điện: 6 nF/60 nF/600 nF/6 uF/60 uF