Ampe kìm Prova 15

  • Nguồn điện: 2 X 1,5V Pin AA UM3
  • Tiêu thụ dòng: 10mA
  • Điều kiện hoạt động: -10oC đến 50oC ở mức tối đa 85%. RL