Ampe kìm Sanwa DCL1000

  • Chất liệu dụng cụ tốt, độ bền cao
  • Đa tính năng, chuyển đổi dễ dàng  
  • Kim chỉ thị dài, có chức năng khóa kim.