Ampe kìm Sanwa DCL11R

  • Nguồn  : LR03 x2
  • Kích thước : H145xW54xD31mm
  • Khối lượng :  120g