Ampe kìm Sanwa DCM60R

  • Kích thước vòng kẹp 25mm
  • Tốc độ lấy mẫu: 2 lần/giây
  • Băng tần AC: 50 ~ 400Hz