Ampe kìm Tenmars TM-1017 400A

Hiển thị số và analog bar graph
– Tự động chuyển tầm.
– Tự động tắt khi không sử dụng.
– Giữ giá trị đỉnh.