Ampe kìm TES-3010A

(571 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:
  • Thể loại: CAT II 1000V, CAT III 600V
  • ACA: 20A, 200A, 600A
  • Đỉnh / Giữ dữ liệu.
  • Kiểm tra tần số / Diode
  • Buzzer liên tục
  • Chỉ định pin thấp