Ampe Kìm True RMS Tenmars TM-27E

(702 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:

Hiển thị số và analog bargraph.

– Đo giá trị hiệu dụng.

– So sánh dạng sóng.

– Tự động chuyển tầm