Ampe kìm UNI-T UT204A

  • Đo AC/DC 600V/600A
  • Chức năng giữ dữ liệu
  • Đo nhiệt độ