Ampe kìm Uni-T UT208A

  • Đo AC/DC 1000V/1000A
  • Tự động nhận thang
  • Chức năng đo nhiệt độ