Áp kế KIMO MP51

  • Nhiều đơn vị áp suất có thể lựa chọn: mmH20, kPa, inWg, mbar, mmHg và daPa
  • Thiết kế di động, dễ sử dụng
  • Bao gồm ống áp lực silicon