Bộ cảm biến dòng nhiệt Hioki Z2012

•Thiết bị có sẵn cảm biến lưu lượng nhiệt, đo nhiệt chỉ với một cảm biến

• Cảm biến dòng nhiệt và cảm biến nhiệt được gắn cùng nhau giúp đo nhiệt nhanh chóng

• Đo chuyển động và lưu lượng nhiệt với Thiết bị ghi nhiệt Model LR8432