Bộ đo lường độ dẫn điện Hanna HI993310

  • Đầu dò độ dẫn HI-76304
  • Đầu dò độ dẫn đất trực tiếp HI-76305
  • Pin và hướng dẫn
  • Hộp đựng chắc chắn