Bộ đo pH, độ dẫn Extech EC510

  • Đo 5 thông số bao gồm
  • Độ dẫn điện, TDS, độ mặn, pH và nhiệt độ sử dụng một điện cực
  • 9 đơn vị đo: pH, μS, mS, ppm, ppt, mg / L, g / L, ° C, ° F
  • Đồ thị tương tự cho biết xu hướng