Bộ dụng cụ pH Hanna HI9814K

  • Đo pH thủy canh
  • Vỏ bảo vệ chống rơi
  • Dung dịch vệ sinh
  • Điện cực thăm dò