Bộ ghi dữ liệu Extech SD700

  • Hiển thị áp suất khí quyển theo 3 đơn vị đo: hPa, mmHg và inHg
  • LCD hiển thị áp suất khí quyển, nhiệt độ và độ ẩm tương đối
  • Kết nối PC phân tích
  • Tốc độ lấy mẫu dữ liệu có thể chọn: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 giây