Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm WIFI Elitech RCW-800

  • Ghi nhiệt độ độ ẩm
  • Truyền dữ liệu qua Wifi
  • Ghi lên tới 20000 bản data