Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Extech 42280

42280 là một bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Extech. Nhật ký dữ liệu lên tới 16.000 bài đọc. Có giao diện USB để tải xuống PC. Ba màn hình LCD hiển thị độ ẩm, nhiệt độ và ngày (năm, tháng và ngày). Nhiệt độ từ -4 đến 144 ° F (-20 đến 70 ° C). Hoàn thành với phần mềm tương thích Windows, cáp USB, bộ chuyển đổi AC chung và bốn pin AA.