Bộ ghi dữ liệu Wifi Testo 160 THE

  • Đo nhiệt độ độ ẩm với cảm biến tích hợp.
  • Dễ ngụy trang trong môi trường.
  • Kết nối, báo cáo, phân tích dữ liệu nhiệt độ độ ẩm, ánh sáng, tia UV qua Testo Cloud. Thông báo qua Email, SMS.