Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm CO2 Extech SD800

  • Kiểm tra nồng độ Carbon Dioxide (CO2)
  • Cảm biến CO2 NDIR bước sóng kép.
  • Màn hình LCD ba dòng hiển thị CO2, nhiệt độ, độ ẩm tương đối.
  • Phạm vi đo: CO2 – 0 đến 4,000 ppm.
  • Nhiệt độ – 32 đến 122 ° F (0 đến 50 ° C). Độ ẩm – 10 đến 90% RH
  • Ghi dữ liệu dưới định dạng Excel, phân tích trên PC.